Pomiary elektryczne

Wykonujemy kompleksowe usługi w zakresie pomiarów okresowych i odbiorczych, potwierdzone stosownym protokołem zawierającym zestawienie wyników i ocenę techniczną. Posiadamy odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i dysponujemy odpowiednim sprzętem.

Pomiary elektryczne

Kontrahenci z którymi współpracujemy